Sigla Asociatia DOMINOU
Forum ASOCIATIA DOMINOU

CURSURI CNFP CU CREDITE

Prezentarea programului
"COMPETENTE DE PROIECTARE CURRICULARA"

    1. Criterii curriculare: I. Public tinta: personal didactic - cadre didactice din invatamantul preuniversitar care doresc sa-si dezvolte competentele de proiectare curriculara. Justificare: Diversificarea ofertei de cursuri de formare acreditate ce vor urmari dezvoltarea competentelor profesionale ale cadrelor didactice in domeniul proiectarii, implementarii, evaluarii curriculum-ului si al tuturor problematicilor ce se desprind de aici; introducerea in curricula a unor module de formare care au ca tematica egalitatea de sanse, educatia complementara, dezvoltarea durabila, instruirea diferentiata;formarea, dezvoltarea si valorificarea competentelor metodologice, de comunicare si relationare. Durata: 90 ORE Numar de credite: 22
   
Curriculum-ul programului:
   
Scop: formarea, dezvoltarea si valorificarea competentelor cadrelor didactice din sistemul de invatamant preuniversitar pentru asigurarea unui invatamant de calitate, centrat pe elev.
   
Obiective:
   
Sa dezvolte cariera profesionala a cadrelor didactice, prin intermediul proceselor evolutive de formare continua/perfectionare/dezvoltare profesionala, facilitand informarea si consilierea pe probleme de metodica si specialitate didactica.
   
Sa ofere repere, sugestii si modalitati de organizare, proiectare, desfasurare, evaluare a procesului instructiv-educativ, conform cerintelor unui invstamant orientat pe formarea de competente cheie.
   
Sa creeze oportunitati cursantilor privind identificarea avantajelor si a limitelor valorificarii conceptelor specifice proiectarii, implementarii si evaluarii curriculumului, cu semnificatiile asociate noilor acceptiuni, prin raportare la contextul actual (educational, social, legislativ, economic, epistemologic etc.).
   
Sa dezvolte competentele psihosociale ale cursantilor de abordare a strategiilor de invatare activa-interactiva in vederea cresterii calitatii activitatii didactice.
   
Competente vizate:
 • Utilizarea tehnicilor de învatare "globalizata" in vederea  adaptarii scolare si sociale a elevilor.
 • Facilitarea comunicarii si valorizarea experientei personale in relatie cu ceilalti
 • Insusirea unor strategii moderne de evaluare in vederea ameliorarii si dezvoltarii procesului instructiv-educativ
 • Asigurarea eficientei in invatarea de durata, cu rezultate directe asupra nivelului de dezvoltare dinamica, ca o componenta de constructie a personalitatii
 • Aplicarea strategiilor didactice de gestionare eficienta a resurselor educationale
 • Realizarea unei dinamici in activitatea didactica determinata de nevoia de schimbare, cautarea de solutii pentru evolutia carierei profesorului

Planificarea pe stagii / module tematice – timp alocat:
 • MODULUL 1- CARACTERISTICILE ACTUALE ALE CURRICULUM-ULUI NATIONAL - 19 ore si 30 de minute:
 • MODULUL 2- PRINCIPII GENERALE DE PROIECTARE A CURRICULUM-ULUI - 19 ore si 30 de minute
 • MODULUL 3 - INSTRUIREA DIFERENTIATA PRIN PROMOVAREA EGALITATII DE SANSE - 23 de ore

DISCIPLINE OPTIONALE:

Calenda
 • MODULUL OPTIONAL 1-DEZVOLTAREA COMPETENTELOR PROFESIONALE ALE CADRELOR DIDACTICE PRIN IMPLEMENTAREA PROGRAMULUI "SCOALA DUPA SCOALA. SERVICII SOCIALE", IN COMUNITATEA LOCALA - 14 ore
 • MODULUL OPTIONAL 2-PASI IN ELABORAREA UNUI CURRICULUM LA DECIZIA SCOLII IN VARIANTA MODULARA - 14 ORE
rul programului: semestrul al II-lea, anul scolar 2015-2016.

Modalitati de evaluare: fise de lucru, teste, portofolii.

2. Resurse umane:

Formatori:

 • Conf. Univ. Dr. Bunaiasu Claudiu
 • Profesor: Asproiu Adina Diana
 • Profesor: Cioaba Ana
 • Profesor: Cretan Valentina Didi
 • Profesor: Calinescu Madalina Mari-Jan

Taxa - 320 lei

Conditii de acces: studii medii.

Fisa de inscriere