Sigla Asociatia DOMINOU
Forum ASOCIATIA DOMINOU

PROIECTE

Managementul si protectia biodiversitatii in ariile
naturale protejate "Valea Rea-Radovan" si
"Raurile Desnatui si Terpezita amonte de Fantanele"

Titlul proiectului: Managementul si protectia biodiversitatii in ariile naturale protejate
Valea Rea-Radovan si Raurile Desnatui si Terpezita amonte de Fantanele
.
www.valearearadovan.ro
Website-ul proiectului: www.valearearadovan.ro
Solicitantul: Asociatia DOMINOU, Craiova, Dolj.
Valoarea totala a proiectului: 887.071,20 RON / 211.207,41 Euro.
Durata proiectului: 24 luni.
Perioada implementarii: 03.02.2012 - 02.02.2014.
Localizarea proiectului (numele ariei protejate, codul sitului Natura 2000, regiunea de dezvoltare):
    Ariile naturale de interes national "VALEA REA - RADOVAN", COD SIT 2.385 si "RAURILE DESNATUI SI TERPEZITA AMONTE DE FANTANELE", COD SIT 2.399, conform Legii 5/6 martie 2000, prezinta statut de REZERVATII NAURALE SI MONUMENTE ALE NATURII, REGIUNEA DE DEZVOLTARE 4 SUD - VEST.
Obiectivul general:
    Conservarea biodiversitatii, constientizarea si educarea publicului privind importanta conservarii diversitatii biologice in ariile naturale protejate.
Obiective specifice:
 • Intocmirea Planului de management in vederea asigurarii starii de conservare favorabila a speciilor de interes national si comunitar din ariile naturale protejate Valea Rea - Radovan si Raurile Desnatui si Terpezita Amonte de Fantanele.
 • Cresterea gradului de constientizare a populatiei asupra capitalului natural din cele doua arii naturale protejate, prin actiuni de informare si educatie ecologica.
Activitatile proiectului si mijloacele utilizate:
A.1. Elaborarea Planului de management al Rezervatiei naturale Valea Rea - Radovan si al ariei naturale protejate Raurile Desnatui si Terpezita amonte de Fantanele.
 • A1.1 Inventarierea speciilor de importanta nationala si comunitara de pe raza celor doua arii protejate si evaluarea starii de conservare a acestora, stabilirea masurilor ce trebuie luate pentru atingerea unei stari de conservare favorabila a speciilor de pe raza celor doua arii naturale protejate.
 • A1.2 Cartografierea celor doua arii; elaborarea hartilor de distributie a speciilor de importanta nationala si comunitara de pe raza celor doua arii naturale protejate.
 • A1.3 Elaborarea Planului de Management, parcurgerea etapelor procedurii SEA si inaintarea spre aprobare la MMP, astfel incat aceasta sa aiba loc inainte de finalizarea proiectului.
E. Constientizarea si educarea publicului cu privire la importanta conservarii biodiversitatii in Rezervatia naturala Valea Rea - Radovan si Raurile Desnatui si Terpezita amonte de Fantanele, prin actiuni de informare si educatie ecologica.
 • E.1 Realizarea unei pagini web de informare privind speciile de importanta nationala si comunitara din aria naturala protejata;
 • E.2 Actiuni de constientizare si informare - documentare a populatiei cu privire la speciile de interes comunitar si national, la arealul acestora si masurile ce trebuie aplicate pentru realizarea unei stari de conservare favorabila a speciilor de pe raza celor doua arii naturale protejate;
  - E.2.1 Elaborarea si editarea de materiale de promovare si constientizare, cu speciile si habitatele de interes national si comunitar de pe suprafata ariei naturale protejate in vederea realizarii actiunilor de constientizare a populatiei;
  - E.2.2 Constientizarea factorilor de interes si decizionali locali - autoritati locale, institutii publice si populatie din localitatile de pe suprafata ariilor;
  - E.2.3 Constientizarea tinerei generatii;
G.1.Managementul proiectului - Organizarea si Functionarea Unitatii de Implementare a Proiectului (UIP).
G.2.Auditul proiectului.
Rezultatele asteptate (cuantificate)::
 • 1 inventar al speciilor de importanta nationala/comunitara din Rezervatia naturala Valea Rea - Radovan.
 • 1 inventar al speciilor de importanta nationala/comunitara din aria naturala protejata Raurile Desnatui si Terpezita amonte de Fantanele.
 • 1 documentatie privind starea actuala de conservare, masuri ce trebuie intreprinse pentru atingerea unei stari de conservare favoravila a speciilor din aria de deasfasurare a proiectului.
 • 1 baza de date pentru Rezervatia naturala Valea Rea - Radovan.
 • 1 baza de date pentru Raurile Desnatui si Terpezita amonte de Fantanele.
 • 1 program de monitoring.
 • 1 cartografiere a ariei Valea Rea - Radovan.
 • 1 cartografiere a ariei Raurile Desnatui si Terpezita amonte de Fantanele.
 • 7 harti de distributie a speciilor de pasari.
 • 3 harti distributie mamifere.
 • 7 harti distributie reptile.
 • 7 harti distributie amfibieni.
 • 3 harti distributie nevertebrate.
 • 3 harti distributie pesti.
 • Plan de Management al ariei Valea Rea - Radovan - aprobat de Ministerul Mediului si Padurilor.
 • Plan de Management al ariei Raurile Desnatui si Terpezita amonte de Fantanele - aprobat de Ministerul Mediului si Padurilor.
 • Un site web.
 • Minimum 10.000 vizitatori.
 • 500 de pliante A4, 500 de afise A3, 250 calendare, 500 pixuri inscriptionate, 500 tricouri personalizate, 500 sepci personalizate ce vor fi distribuite in cadrul seminariilor.
 • 4 seminarii cu participarea factorilor de interes si decizionali locali - 150 persoane constientizate.
 • 8 seminarii cu reprezentanti ai tinerei generatii - 250 elevi constientizati.
 • 4 sesiuni de consultare publica - minim 100 participanti.
 • set de propuneri si concluzii privind imbunatatirea/completarea Planului de Management pentru Rezervatia naturala Valea Rea - Radovan.
 • set de propuneri si concluzii privind imbunatatirea/completarea Planului de Management pentru Raurile Desnatui si Terpezita amonte de Fantanele.
 • 6 articole in presa regionala.
 • 4 bannere amplasate in locuri cu vizibilitate maxima.
 • UIP functional - dotat.
 • 1 raport audit.
Inapoi la proiecte